Samenwerking met de POH-GGZ

In Almere werken de POH-S/stoppen-met-rokencoaches samen met de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Het blijkt dat bij sommige stoppers toch behoefte is aan aanvullende zorg tijdens het stoppen-met-rokentraject. Een POH-GGZ geeft dan deze aanvullende zorg bovenop de begeleiding van de stoppen-met-rokencoach. Leer hieronder hoe deze samenwerking is ontwikkeld, met quotes van Maartje Ramaekers, Projectmanager Regio-organisatie Huisartsen Almere en stoppen-met-rokencoaches in Almere.

‘61% van de POH-S van Zorggroep Almere maakt gebruik van doorverwijzing naar POH-GGZ.’Maartje Ramaekers

Hoe is het initiatief tot stand gekomen?
‘We merkten dat het sommige rokers niet lukte om duurzaam te stoppen. Hij of zij wilde wel, maar het lukte niet. Vaak lagen er complexere  situaties aan ten grondslag die meer aandacht vroegen. Denk aan  disfunctionele gedachten zoals “ik kan het toch niet”, of “ik verlies mijn vrienden”. Als dit hardnekkige gedachten zijn, is dit lastig op te lossen in een paar reguliere sessies met de stoppen-met-rokencoach.’

De POH-GGZ werkt aanvullend aan de stoppen-met-rokencoach en kan uitzoeken of er nog andere problematiek meespeelt, denk aan angsten of somberheid. Roken is dan vaak een manier om met emoties en stress om te gaan. De POH-GGZ helpt te zoeken naar alternatieve en constructievere manieren om met deze klachten om te gaan. Ook mensen met psychiatrische klachten kunnen juist goed door de POH-GGZ geholpen kunnen worden in het stopproces.

‘Als ik verwijs naar de POH-GGZ dan komt mijn patiënt nog beter voorbereid terug. De patiënt weet nog beter waar die aan begint en hoe diegene uitdagingen het hoofd kan bieden.’ – stoppen-met-rokencoach in Almere

 1. Zorg voor een veelzijdige werkgroep
  In de werkgroep is de inzet van de POH-GGZ besproken. Deze werkgroep bestond o.a. uit een stoppen-met-rokencoach, POH-GGZ, kaderarts GGZ, kaderarts astma/COPD, een rokende patiënt en een projectleider.

 2. Betrek alle POH-GGZ en zorg voor scholing
  Een POH-GGZ was lid van de projectgroep. Overige POH-GGZ (iedere huisartsenpraktijk van Zorggroep Almere heeft een POH-GGZ) zijn geïnformeerd over het nieuwe zorgpad middels een scholingsbijeenkomst voor POH-S en POH-GGZ. Lees hier meer over het zorgpad van Almere.

 3. Zorg dat de rol-en taakverdeling duidelijk is
  Uiteraard probeert de stoppen-met-rokencoach alles eruit te halen wat erin zit. De POH-GGZ wordt ingeschakeld als de stoppen-met-rokencoach denkt dat er nog meer (mentale) winst te behalen valt, of als de patiënt al meerdere stoppogingen heeft gedaan en steeds weer terugvalt. De patiënt komt na de sessie(s) bij de POH-GGZ weer terug bij de stoppen-met-rokencoach. De stoppen-met-rokencoach blijft bijvoorbeeld ook degene die de patiënt na een jaar na belt om de rookstatus na te vragen.

 4. Terugvalpreventie met de POH-GGZ
  De POH-GGZ is ook actief bij de terugvalpreventie. Dit zijn groepsbijeenkomsten met wisselende onderwerpen, bijvoorbeeld omgaan met trek of sociale druk. Er zijn 8 bijeenkomsten in één jaar. De stopper kan op elk moment instromen. Het werkt stimulerend en steunend om onderdeel te zijn van een groep en samen gestopt te blijven. Deelnemers leren van elkaar door ervaringen met elkaar uit te wisselen.

 5. Zorg voor terugkoppeling
  De POH-GGZ rapporteert terug aan de stoppen-met-rokencoach. Dit kan door de bevindingen in het dossier van de patiënt te zetten. Maar een mondelinge overdracht kan natuurlijk ook. Het feit dat de stoppen-met-rokencoach en POH-GGZ samenwerken op 1 locatie maakt laagdrempelig overleg heel eenvoudig.

 6. Houd de stopper gemotiveerd
  De verwijzing naar de POH-GGZ heeft alleen zin heeft als de roker nog steeds gemotiveerd is om te stoppen. Als diegene weer begint te roken, dan stopt de zorg.
  Lees hier het praktijkvoorbeeld over het verhogen van de motivatie door middel van zakkaartjes.

‘Het is prettig dat een stoppen-met-rokencoach kan opschalen. Hierdoor staat de coach er niet alleen voor. De coach en POH-GGZ hebben andere kwaliteiten en vullen elkaar mooi aan.’ – Maartje Ramaekers