Motiveren

Het motiveren van een roker is voor veel zorgverleners een uitdaging. Naar mate een roker gemotiveerder is, is de kans op succesvol stoppen groter. De voorbeelden laten zien dat motiveren zin heeft en bij oefenen steeds makkelijker wordt. In het zorgpad bij stap 2 ‘motiveren’ zijn veel voorbeeldzinnen terug te vinden die kunnen helpen bij het motivatieverhogende gesprek.