Zorggroep ontwikkelt eigen methode en leidt zelf coaches op

ZoHealthy, een zorggroep in de regio Oosterhout & Omstreken ontwikkelde een zorgpad waarin alle essentiële stappen vertegenwoordigd zijn: Alle zorgverleners kunnen adviseren en verwijzen, begeleiding en follow up wordt door de eigen opgeleide stoppen-met-rokencoaches (6 POH’ers en 3 verpleegkundigen) middels de zelfontwikkelde stoppen-met-rokenmethode uitgevoerd. Deze coaches geven in de gehele regio stoppen-met-rokenbegeleiding. De begeleiding vindt altijd in de buurt van de patiënt plaats, bijvoorbeeld in een buurthuis of een fysiopraktijk waar de zorggroep een ruimte huurt. Patiënten kunnen ook vanuit het ziekenhuis of via paramedici worden verwezen naar de stoppen-met-rokencoaches. Adriënne van den Bosch, Manager Leefstijl en Preventie bij de zorggroep vertelt over de opzet en uitvoering.

‘Het mag niet zo zijn dat een patiënt in Oosterhout wel de begeleiding kan krijgen en in een kerkdorp verderop helemaal niet.

1. Beslis samen met de huisartsenpraktijken hoe je de stoppen-met-rokenzorg wil organiseren en waar behoefte aan is. Betrek ook het managementteam.

2. Stel een opleidingsplan op voor zorgverleners omtrent de stoppen-met-rokenbegeleiding. Het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken biedt richtlijnen over het opleiden van zorgverleners tot stoppen-met-rokencoaches die de begeleiding kunnen geven. ‘We hebben POH’ers en verpleegkundigen opgeleid tot stoppen-met-rokencoach. Zij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister, anders kunnen ze de zorg niet uitvoeren. Onze coaches krijgen coaching on the job door een ervaren stoppen-met-rokencoach en driemaal per jaar is er een intervisiebijeenkomst.’

3. Maak duidelijke afspraken over hoe, wie, waar en wanneer precies de registratie van de begeleiding wordt vastgelegd. ‘Registratie gaat via een eigen clientvolgsysteem, dit staat los van het huisartseninformatiesysteem.’

4. Betrek de ziekenhuizen en welzijnsorganisaties in de regio en zorg voor een stoppen-met-rokencoach op locatie. ‘We hebben bijvoorbeeld in het ziekenhuis een ruimte om fysiek stoppen-met-rokenbegeleiding te geven. De verloskundige, buiten het ziekenhuis, verwijst vrouwen en hun partners snel naar ons door’. Maak afspraken met allerlei disciplines zodat zij preoperatief stoppen-met-rokenbegeleiding kunnen aanbieden.

‘Patiënten worden door het ziekenhuis heel snel, binnen een week, ingepland, zodat ze rookvrij zijn voordat ze geopereerd worden.’

5. Maak doorverwijzen makkelijk voor de roker en de zorgverlener. ‘Dat gaat bij ons via een clientvolgsysteem; Zorgdomein of VIPlive. Aanmeldingen komen centraal binnen via onze website en worden verdeeld over coaches, afhankelijk van wat de deelnemer wil qua dagdeel, locatie en tijden. De backoffice verwerkt de aanmeldingen en deelnemers worden gebeld voor een eerste afspraak met een coach. Het ziekenhuis verwijst pre-operatieve, cardio-, long- en fertiliteit/verloskunde patiënten naar ons.’

6. Bedenk hoe ambassadeurs zich kunnen inzetten voor het stoppen-met-roken aanbod. ‘Stoppen-met-rokencoaches werkzaam in het ziekenhuis zijn ook ambassadeurs om andere afdelingen te informeren over het aanbod. Zij maken tweemaal per jaar een rondje langs de poliklinieken.’

7. Maak en verspreid promotiematerialen die je kunt inzetten bij de samenwerkingspartners om de patiënt en de zorgverlener het beste te bereiken. ‘We gaan met flyers en folders langs de balies en polsen of zij op de hoogte zijn van onze stoppen-met-rokenzorg. We zijn ook zichtbaar op de narrowcasting; dat is het beeldscherm op de wachtkamers in het ziekenhuis en in de nieuwsbrieven komen we regelmatig voor.’

8. Verken de financieringsmogelijkheden bij de zorgverzekeraars en de gemeente. ‘We hebben zelf contracten afgesloten met zorgverzekeraars vanwege de intensievere stoppen-met-rokenzorg. We hebben van ZoHealthy een B.V. gemaakt om minder gebonden te zijn aan de zorgverzekeraars. Via de reguliere financiering ben je gebonden aan de inclusiecriteria van de zorgverzekeraars.