Hulplijn voor zorgverleners als de begeleiding ingewikkelder wordt – geheel AVG proof

Soms zou het handig kunnen zijn om een ervaren collega kort iets te vragen over de aanpak hoe een patiënt te helpen stoppen met roken, maar hoe doe je dat op een manier die voldoet aan de AVG? Ingrid Sprengers – Heijne, rookstopcoach bij het Rode Kruisziekenhuis vertelt hoe zij dit in de regio hebben aangepakt.  

Het Rode Kruis Ziekenhuis, regio IJmond en Midden-Kennemerland maakt gebruik van Zorgdomein. Zorgdomein is een digitaal zorgplatform voor digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, voor het samenbrengen van zorgvraag en –aanbod. Het gaat hierbij om huisartsen, specialisten, privéklinieken, paramedici, laboratoria, GGD, gemeentes (sociaal domein), aanvraag hulpmiddelen etc. Dit biedt mogelijkheden voor het versterken van laagdrempelige communicatie tussen zorgverleners.

Er zijn korte lijntjes voor overleg tussen verschillende zorgverleners op een makkelijke, veilige manier (lees AVG!). Daarnaast kan dit op een tijdstip dat het jou uitkomt, zonder lang te hoeven wachten, of diverse keren te moeten bellen voordat je iemand te pakken hebt.

1. Verwijzingen naar de rookstoppoli worden gedaan via Zorgdomein, via de longartsen of met specifiek de vraag om begeleiding via de rookstoppoli. ‘Voor zover ik het kan beoordelen is het in onze regio de preferente manier van verwijzen’.

2. Een eigen account hebben binnen een digitaal zorgplatform is van groot belang. Als het account alleen gekoppeld is aan een praktijk, is het vinden van de juiste persoon lastiger. Met een account op naam is het mogelijk om meteen de juiste zorgverlener te vinden. ‘Dat betekent dat we ook direct benaderbaar zijn voor bijvoorbeeld vragen.’

3. Zorg dat men elkaar kan vinden ‘Vanuit de lokale zorgpaden pilot hebben we een sociale kaart ontwikkeld, zodat we van iedereen de juiste contactgegevens hebben en de voorkeurstijden waarop men bereikbaar is.’

4. Communicatie (over een patiënt) gaat via het kopje ‘Patiëntoverleg’ binnen Zorgdomein. Dit kan via desktop, maar voor het overleg bestaat ook een aparte app. ‘Daar maken we inmiddels ook gebruik van op onze werktelefoon. We krijgen een pushbericht en een mail zodra iemand ons een bericht stuurt. Het maakt niet uit of dat via de site van Zorgdomein is of via de app.’

‘Het enige probleem waar we bij de opstart tegenaan zijn gelopen, is dat we geen idee hadden hoe we een account aan konden maken of wie we hiervoor konden benaderen. Inmiddels is dat opgelost. Voor bijvoorbeeld de POH is het aan te bevelen om dit te vragen bij hun systeembeheerder. Het hangt vaak ook af van welk HIS-systeem er gebruikt wordt, maar daar is wel uit te komen.’

‘Als ik gebeld wordt door een andere zorgverlener met een vraag, of dat nou uit onze regio is, of daarbuiten, benoem ik altijd de mogelijkheid van het contact via Zorgdomein.

Toekomstmuziek: ‘Terugkoppeling naar de verwijzer (bijv. na afronden van het rookstoptraject) vindt nu nog niet plaats. Dat is iets wat ik wel graag zou willen, maar waarover binnen onze poli nog wat terughoudend gereageerd wordt en waarvoor dus nog geen afspraken gemaakt zijn.’