Stopadvies in Turks theehuis

In Rotterdam wordt op informele en op laagdrempelige manier stoppen-met-rokenvoorlichting georganiseerd om kwetsbare rokers te bereiken. In twee Turkse theehuizen in Rotterdam geven een POH’er en een longarts de voorlichting. Door de grote opkomst werd de voorlichting meerdere keren gegeven.

In de huisartsenpraktijk vindt periodiek een meekijkconsult plaats met de longarts. Tijdens dit consult wordt de longfunctie van patiënten met astma en COPD gemeten. ‘Sommige rokers zijn lastig te bereiken, zij komen alleen naar het spreekuur wanneer ze al wat mankeren.’ Zo kwamen Esma Bugdayci (POH) en Chantal Kroese (longarts) samen op het idee om rokers uit de buurt in hun eigen vertrouwde omgeving voorlichting te gaan geven.

‘Voor ons was het een succes omdat er een grote opkomst was en er waren ook mensen van verder weg bij aanwezig. Dit zijn de patiënten die je normaal gesproken niet kunt bereiken’

Esma Bugdayci vertelt meer over de uitvoering van dit idee:

1. Om rokers te bereiken is een breed netwerk in de buurt het halve werk.

2. Vind een locatie in de wijk waar mensen graag samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld een theehuis, buurthuis of vereniging zijn. Pols bij de locatie of zij er voor openstaan om hun locatie te gebruiken voor een voorlichting.

3. Ontwikkel een voorlichtingsprogramma dat aansluit bij de doelgroep. Houd rekening met cultuurverschillen en taal.

4. Indien de doelgroep de Nederlandse taal niet (goed) machtig is, is het verstandig om een tolk in te schakelen. ‘Als je dit wil opzetten dan zou ik adviseren om een tolk te regelen en het vertalen niet aan een zorgverlener over te laten die de taal spreekt. Ik spreek beide talen (Nederlands en Turks), maar ik merkte op dat ik niet goed was in het vertalen en daar was wel veel behoefte aan.’

5. Geef de locatie een duidelijke rol bij het promoten van de voorlichtingsbijeenkomst. ‘Het bereiken van de doelgroep ging het beste via de locatie zelf. De locatie heef de bijeenkomst gepromoot via Instagram en Facebook. Dit zorgde voor veel animo. Er kwamen ook verslaggevers en journalisten uit de Turkse gemeenschap af op de voorlichting.’

‘Het kan veel energie kosten en tijdrovend zijn om de wijk in te gaan om erachter te komen waar rokers samenkomen. Ik kwam in contact met de eigenaar van het theehuis, hier komen veel rokers samen. Via dit contact kwam ik ook weer makkelijker in contact met de doelgroep.’

6. De voorlichtingsbijeenkomsten hebben geen geld gekost. Iedereen werkte vrijwillig mee. ‘De materialen hebben we zelf uitgeprint en de locatie hoefden we niet af te huren. Het initiatief is in onze eigen vrije tijd gestart en dat vonden we helemaal niet erg.’

Leerpunten: ‘Geef goede doorverwijsmogelijkheid in de voorlichting. Niet alle mensen die afkomen op de voorlichting zijn patiënten van je eigen (huisartsen)praktijk. Je moet de mensen wel goed voorlichten waar ze terecht kunnen voor stoppen-met-rokenbegeleiding bij hun eigen huisarts of een andere instantie in de buurt.’ (Tip! Bekijk de hulp-in-de-buurtkaart)

Toekomstmuziek: ‘We kunnen de mogelijkheid, uitvoering en het effect van zo’n voorlichting introduceren op landelijke congressen, tijdens POH-bijeenkomsten of eventueel koppelen aan een scholing bijvoorbeeld omtrent culturele diversiteit.’