Iedere medewerker in de zorg komt wel eens in contact met een persoon die rookt. Als zorgverlener heb je de taak hulp te verlenen in het stoppen met roken, maar daarbij kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom is er nu dit digitale ‘zorgpad stoppen met roken’, dat je kunt inzetten om mensen die roken te helpen om te stoppen. Bovenstaand vind je verschillende tabbladen. Elk tabblad bestaat uit praktische informatie. Je kunt meteen aan de slag!

In de blauwdruk van het zorgpad staan handvatten om een persoon die rookt, wil stoppen of gestopt wil blijven te ondersteunen. In het zorgpad staat wat je als medewerker in de zorg kunt doen en wanneer je het beste kan verwijzen.

Laat je inspireren door de mooie praktijkvoorbeelden, die uitgewerkt zijn tot een stappenplan;

Bekijk hoe je een eigen lokaal zorgpad stoppen met roken kunt opzetten via het tabblad ‘aanpak’.

Wat is een zorgpad?

Een zorgpad bevat de stappen die een zorgverlener neemt om iemand van het beginpunt van het zorgproces naar het eindpunt te brengen. Uit een zorgpad blijkt wanneer een zorgverlener een patiënt verwijst of een collega consulteert. Het liefst staat er ook in welke informatie wanneer wordt overgedragen. Dit kan per regio verschillen, afhankelijk van het type aanbieders en de verwijslijnen.

Alleen een richtlijn volgen is niet voldoende. Het is de kracht van de groep die maakt of de zorg in samenhang geleverd wordt. De Zorgstandaard Tabaksverslaving (2022) beschrijft de programmatische aanpak hiervoor. Regionale afspraken over verwijzing en informatieoverdracht zijn essentieel om goede stoppen-met-rokenzorg te bieden. Dit noemen we een regionaal zorgpad.

Ga naar het Zorgpad Stoppen met Roken

Aan de slag in je wijk of regio

De blauwdruk van het zorgpad stoppen met roken geeft je een idee hoe het lokale zorgpad er uit kan gaan zien. Het lokale zorgpad is een vertaling van de blauwdruk naar de lokale situatie, omdat iedere wijk/regio andere aanbieders en verwijslijnen kent met eigen afspraken.

Hoe je een zorgpad opstart in je wijk of regio, staat bij het tabblad ‘aanpak’. Hier worden een aantal basiselementen uitgelicht. Deze elementen bestaan uit materialen en afspraken die essentieel zijn bij de ontwikkeling van een zorgpad.

Maak een zorgpad voor de regio