Maak een zorgpad voor de regio

Je kunt aan de slag om een eigen lokaal zorgpad stoppen met roken op te zetten (bijvoorbeeld als zorgverlener, huisartsenpraktijk, zorggroep, ziekenhuis, wijk of regio). Op deze pagina staat een blauwdruk van het zorgpad stoppen met roken. Een blauwdruk ‘vertaal’ je naar de lokale situatie, dan heb je een lokaal zorgpad. Doen de huisartsen alle stoppen-met-rokenzorg? Dan zie je dit terug in het zorgpad. Verwijzen ze ook naar een specialist, dan staat dat in het zorgpad.

Belangrijke elementen om een zorgpad stoppen met roken te ontwikkelen

  1. De huisarts heeft de verwijsregierol
  2. Alle zorgverleners betrokken zijn op de hoogte van de mogelijkheden hoe te adviseren en door te verwijzen
  3. De sociale kaart is up-to-date
  4. De rookstatus wordt geregistreerd

In het linkermenu worden de verschillende elementen verder uitgelegd.

Als bovenstaande 4 elementen in orde zijn en er duidelijke afspraken over zijn gemaakt, kan elke zorgverlener, instantie of bijvoorbeeld huisartsengroep aan de slag. Stoppen-met-rokenzorg wordt zo voor iedereen een stuk makkelijker, efficiënter, overzichtelijker. Én, de roker wordt beter geholpen en ondersteund in het stopproces.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Trimbos-instituut.