Sociale kaart

Zorgverleners geven aan niet altijd te weten naar wie ze kunnen verwijzen voor stoppen-met-rokenbegeleiding. Je wilt graag dat voor alle zorgverleners duidelijk is naar wie ze rokers kunnen verwijzen en wat die begeleiding inhoudt. Je kunt ook verwijzen naar de huisarts, een roker is sneller geholpen als de zorgverlener zelf gericht kan doorverwijzen.

‘Er zijn zoveel manieren van ondersteuning. Als je mensen dan zo ver hebt dat ze willen stoppen, dan wil je gelijk kunnen zeggen bij wie ze voor extra hulp terecht kunnen.

Wat is een sociale kaart?

  • Een sociale kaart, of een hulpkaart, is een overzicht met het beschikbare stoppen-met-rokenaanbod in de regio.
  • Je gebruikt een bestaande sociale kaart, zoals de hulpkaart van ikstopnu.nl, of je maakt er zelf een.

Hoe maak je een sociale kaart?

  • Inventariseer welke zorgverleners in de regio welke zorg aanbieden op het gebied van stoppen met roken. Neem altijd contact op met deze aanbieders.
  • Bepaal aan welke criteria de zorgverleners moeten voldoen om op de sociale kaart te kunnen staan. (De criteria die het Kwaliteitsregister stoppen met roken hanteert: kwaliteitscriteria SMR coaches (kabiz.nl))
  • Een sociale kaart kan een tabel zijn maar ook een geografische kaart. Naast aanbieders kun je ook overwegen het stopaanbod te voorzien van startdata (denk aan groepscursussen). Zo kan een verwijzer actuele informatie geven.  
  • Het is belangrijk dat een sociale kaart up-to-date blijft. Er is dus een partij nodig die de sociale kaart regelmatig, minstens elk half jaar, wil updaten, bijvoorbeeld een GGD. GGD Drenthe heeft bijvoorbeeld een overzicht met sociale kaarten per gemeente.

Tips!

  • Individuele zorgverleners kunnen op de hulpkaart van ikstopnu.nl gepubliceerd worden.
  • Een regionale sociale kaart kan digitaal opgeslagen worden op een plek die toegankelijk is voor alle betrokken zorgverleners (bijvoorbeeld in de cloud).
  • Je kunt een app/website maken of een bestaande app/website hiervoor gebruiken, bijvoorbeeld van een zorggroep of een GGD.
  • Het heeft niet de voorkeur een document per mail toe te sturen, omdat er dan verschillende versies in omloop raken.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Trimbos-instituut.