De huisarts heeft de regierol in het verwijzen

Er is een regisseur nodig die het als diens verantwoordelijkheid ziet om patiënten te verwijzen naar goede stoppen-met-rokenzorg. Deze regisseur kent de sociale kaart. Alle mensen in Nederland hebben in principe een huisarts, daarom is de huisarts de meest geschikte zorgverlener voor deze regiefunctie.