Verwijzen en overdragen

Indien de roker een behandeling wenst of nodig heeft waarbij je zelf niet de stoppen-met-rokenbehandelaar bent, dan verwijs je de roker door.

  • Bij een warme verwijzing meldt de zorgverlener de roker aan bij een stoppen-met-rokenbehandelaar
  • Bij een warme overdracht vindt er verdere afstemming plaats tussen twee zorgverleners over het traject en voortgang van de roker.

In de voorbeelden lees je hoe het makkelijker wordt als je zorgt voor een AVG-proof doorverwijzing en dat samenwerken loont.