Digitale overdracht van specialist naar elders

De medische administratie is door de komst van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) voor het grootste deel gedigitaliseerd. Maar er wordt nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen het EPD. Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog bij het Amsterdam UMC, zag dat de registratie van de rookstatus en het verwijzen naar de huisarts efficiënter kon. Het Radboudumc maakt gebruik van een digitale verwijzing via een order. Lees hier hoe ook jij dit kan doen.

Wat houdt dit initiatief in?
Correcte registratie in het EPD van groot belang. Vaak is de rookstatus niet goed geregistreerd of gewoon ‘in platte tekst’ in het dossier gezet waardoor dit soms moeilijk te achterhalen is. Het goed digitaal registreren van de rookstatus en verwijzing houdt overzicht en scheelt een hoop tijd. Zodra de rookstatus is geregistreerd, kan met een snelkoppeling gemakkelijk worden verwezen naar de huisarts of een erkend stoppen-met-rokenbehandelaar. Deze automatische verwijzing kan met een automatische verwijsbrief of bijvoorbeeld via een order. Dit vergemakkelijkt het doorverwijzen van de rokende patiënt

Rookstatus registreren

De rookstatus van een patiënt kan in het EPD worden geregistreerd. De meest gebruikte EPD’s zijn EPIC en HiX. De rookstatus vindt men doorgaans onder “Intoxicaties”.

Epic: Het Amsterdam UMC maakt gebruik van EPIC. In een patiëntendossier kan via ‘intoxicaties’ de rookstatus worden vastgelegd. Intoxicaties is vanuit verschillende contactsoorten (poli, opname) te benaderen.

Rookstatus EPIC

HiX: In HiX kan de rookstatus op een soortgelijke manier worden vastgelegd, onder ‘Consult’ en vervolgens ‘Intoxicaties’

Automatische verwijsbrief via sneltekst

Met een steekwoord (in EPIC “smartphrase”, HiX “snelcode”) kan er worden gerefereerd naar een tekst die automatisch tevoorschijn komt wanneer dit steekwoord wordt getypt. Dit scheelt repetitief schrijfwerk voor medisch personeel. Zo kan ook de standaardtekst voor de brief naar de huisarts, wanneer de patiënt blijkt te roken, worden opgeroepen via een smartphrase/snelcode. De meeste EPD’s hebben deze mogelijkheid, kijk voor jou of een dergelijk smartphrase/snelcode al bestaat, zo niet, kijk of je de rechten hebt om er zelf eentje aan te maken.

‘Het aanmaken van deze “smartphrase” kon ik zelf en het was een fluitje van een cent’. – Luc van Lonkhuijzen


EPIC: In deze tekst wordt in EPIC de huisarts gevraagd de patiënt op te roepen om het stoppen met roken te bespreken. In dit geval wordt de tekst opgeroepen met de smartphrase “.stoproken”.

In Epic wordt met de Smartphrase
“.stoproken” een automatische tekst opgeroepen

HiX: Via het ‘potloodje’ kan in HiX standaardteksten worden toegevoegd. Een standaardtekst kan worden gemaakt door zelf de tekst uit te schrijven, deze te selecteren en dan met rechter muisknop ‘standaardteksten’ en daar de optie kiezen voor ‘overnemen’, hier kan dan ook een snelcode worden gekoppeld aan de tekst.

Verwijzen via order

Het actief doorverwijzen zorgt er voor dat er direct actie kan worden ondernomen. Nóg gemakkelijker als dit vanuit het EPD kan worden geregeld. Het Radboudumc heeft de actieve verwijzing naar de huisarts of erkende Stoppen-met-rokenbehandelaar verwerkt in een opdracht, oftewel “order”.
Wanneer een rokende patiënt bij het Radboudumc op de poli komt, wordt door middel van het Very Brief Advice+ het stoppen met roken besproken. De zorgprofessional kan de patiënt een verwijzing naar de huisarts of een erkend stoppen-met-rokenbehandelaar aanbieden. Via een order in het EPD systeem kan deze automatische verwijzing meteen plaatsvinden en neemt de behandelaar contact op met de patiënt.
Belangrijk is dat de patiënt op de hoogte is dat medische- en contactgegevens dan zullen worden verstrekt aan de stoppen-met-rokenbehandelaar en hiervoor akkoord geeft. Verwerk dit akkoord ook in de order.
Deze order is bij het Radboudumc aangevraagd en in het EPD ‘ingebouwd’ via de IT-service, vraag na bij je eigen IT-service of dit voor jouw EPD mogelijk is.

Bij het RadboudUMC verwijst men door via een order