Het zorgpad

In een zorgpad wordt duidelijk welke zorgverlener wat, wanneer doet en dat geregistreerd wordt. De voorbeelden beschreven bij het onderwerp ‘volledig zorgpad’ geven allemaal weer dat door middel van samenwerking tussen de verschillende lijnen: zorgverleners en disciplines en in samenspraak met bestuur, gemeente en GGD de stoppen-met-rokenzorg nog beter werkt en de roker beter geholpen. Links in het menu kun je meer lezen over de aanpak van een aantal lokale zorgpaden.