Samenwerking tussen zorggroep en erkende SMR-behandelaar

Een zorggroep in West-Brabant heeft een intensieve samenwerking met een erkende stoppen-met-rokenorganisatie. Alle patiënten die willen stoppen met roken, worden door de huisarts doorverwezen naar een vaste stoppen-met-rokenbehandelaar. De stoppen-met-rokenzorg is hiermee uniform en centraal geregeld. Door de inzet van fulltime stoppen-met-rokenprofessionals is de kwaliteit van de zorg gewaarborgd en bovendien geeft dit de huisartsenpraktijken wat broodnodige tijd. Gelske van Aken en Rick Gommers (respectievelijk manager bedrijfsvoering en programmamanager van Zorggroep Het Huisartsenteam) vertellen samen met Linda van Rooijen (relatiemanager SineFuma) in een stappenplan uit hoe deze samenwerking is opgezet.

We wilden de maatschappelijke discussie om roken te ontmoedigen weer stimuleren. Er zou één aanspreekpunt voor de stoppen-met-rokenzorg zijn en de zorg moet dichtbij huis en bij de praktijk zijn.’ – Gelske van Aken

Hoe is het initiatief tot stand gekomen?
De samenwerking tussen zorggroep ‘Het Huisartsenteam’ en SineFuma bestaat al vanaf 2017. De zorgverzekeraar en zorggroep wilden meer uniformiteit in de stoppen-met-rokenzorg; voor elke praktijk dezelfde manier van werken. Na een algemene ledenvergadering was de conclusie: De stoppen-met-rokenzorg wordt centraal georganiseerd.

Een uitgelezen kans om een samenwerkingsverband te starten waarbij de stoppen-met-rokenbehandelaar de zorg op zich zou nemen.

 1. Gezamenlijke visie ontwikkelen
  Breng iedereen samen met een (algemene leden) vergadering. Zorg dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen, ook bij de POH’s en de doktersassistenten.

 2. Vind kartrekkers
  Een tijdelijke SMR-werkgroep kan de kartrekker hierin zijn. Bij een algemene ledenvergadering kan bijvoorbeeld worden gekeken wie hiervoor geschikt zijn en hieraan mee willen doen.

 3. Erkende SMR-Behandelaar
  Zoek een erkende SMR-behandelaar die bij je past. Voor de zorggroep verliep dit proces soepel omdat de huidige, interne stoppen-met-rokencoach ging werken bij SineFuma, het contact was daarmee dus gemakkelijk gelegd.

‘Het waren korte lijntjes en de keuze voor deze SMR-behandelaar was al snel gemaakt!’ – Gelske van Aken

 1. Locaties regelen
  Om de stoppen-met-rokenzorg toch dichtbij te houden, is in de zorggroep gevraagd om praktijkruimtes beschikbaar te stellen voor de stoppen-met-rokencoach. Kijk of dit voor jouw omgeving mogelijk is.

 2. Promotie van samenwerking
  Voor zowel zorgpersoneel als de patiënten is promotie van de samenwerking belangrijk. Breng zorgpersoneel op de hoogte van de samenwerking en promoot je stoppen-met-rokenondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Voor de rokers is er bijvoorbeeld een patiënten folder en wachtkamerfilmpje gemaakt, maar ook een lokale krant of sociale media kan hierbij helpen.

 1. Houd alle betrokkenen op de hoogte
  Houd iedereen op de hoogte door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, bijeenkomsten en trainingen, zodat iedereen klaar is voor de start. De zorggroep heeft, nadat de samenwerkingsovereenkomst is gesloten, een kennismakingsbijeenkomst gehouden met alle leden van de zorggroep en de erkende stoppen-met-rokenbehandelaar.

‘Met zo’n kennismakingsbijeenkomst voelt het toch vertrouwder’. – Linda van Rooijen

 1. Verwijzing en terugkoppeling van en naar de huisartsenpraktijk
  De zorggroep verwijst reguliere patiënten via zorgdomein. Voor ketenzorgpatiënten gaat aanmelding via het Keten-Informatie-Systeem (KIS) naar de stoppen-met-rokenbehandelaar. De stoppen-met-rokenbehandelaar neemt vervolgens contact op met de patiënt.
  Zorg ervoor dat er terugkoppeling komt vanuit de stoppen-met-rokenbehandelaar, zo blijf je zelf op de hoogte.

 2. Financiën
  Vanuit de zorgverzekeraar is er voor ketenzorg patiënten een apart budget die de zorggroep  gebruikt voor stoppen-met-rokenzorg. De stoppen-met-rokenbehandelaar factureert direct aan de zorggroep en de zorggroep betaalt dat uit de ketenzorg ‘potje’. Zo is dat door de zorggroep centraal en efficiënt geregeld.
  Voor reguliere patiënten wordt SMR-zorg vergoed vanuit de eigen zorgverzekering en de SMR-behandelaar declareert dit direct aan de zorgverzekering, hierbij is de zorggroep enkel de verwijzer.

Ketenzorg patiënten worden door de zorggroep betaald vanuit ketenzorg geld. Zorg voor reguliere patiënten worden door de behandelaar direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd

Wat vindt de zorggroep van deze opzet?
Sommige huisartsenpraktijken willen het zelf doen, omdat zij graag zelf de patiënten willen begeleiden in het rookvrij worden. Maar het kost ook heel veel tijd als je het zelf gaat doen. Stoppen-met-rokenbegeleiding wordt vaak door POH’s gedaan. Het centraal en uniform werken kan een mooie wisselwerking geven tussen verwijzer en de behandelaar zodat de stoppen-met-rokenzorg optimaal en uniform kan worden gegeven.

‘Door veel tijdsinspanning van de SMR-professional krijgt de POH meer ruimte in zijn/haar consulten om het ook over andere aspecten in het leven van de patiënt te hebben. Win-win.‘ – Rick Gommers

Tip: ‘Als je hiermee begint, is het niet, ik heb het gedaan en klaar is kees. Je moet er blijvend aandacht aan besteden.’ – Gelske van Aken

Toekomstmuziek
Een nauwe samenwerking handhaven door samen op te trekken in promotie, acties en communicatie richting praktijken.’ – Rick Gommers

Zo streven wij naar een brievenactie: rokers een brief sturen waarin de stoppen-met-rokenondersteuning wordt aangeboden. Maar ook door het onderwerp meer aandacht te geven door bijvoorbeeld wachtkamerfilmpjes. Samenwerking kunnen we niet uitbreiden, maar wel meer mensen doorverwijzen door intensiveren van de samenwerking.’ – Gelske van Aken